نیماد

نیماد

تلاش برای ساخت جهانی سالم تر

زمینه های فعالیت

ربات های پزشکی

در گذشته طراحی و ساخت ربات هایی که بتوانند در حوزه سلامت و بویژه پزشکی در جهت تشخیص و درمان بیماری ها به متخصصین امر، یاری رسانند دور از ذهن به نظر می رسید. با این حال در دنیای حاضر و با وجود پیشرفت چشمگیر فناوری رباتیک، این مهم دور از دسترس نیست. با توجه به این مهم شرکت نیماد در نظر دارد با بهره مندی از توانایی خود و دیگر بازیگران صنعت پزشکی در ایران و دنیا، ضمن طراحی و تولید ربات های پزشکی، گامی هر چند کوچک در جهت کاهش آلام بشری بردارد.

نرم افزارهای پزشکی

پیش بینی می شود که بیش از 2،5 میلیارد گوشی هوشمند در جهان وجود دارد. با علم به این موضوع طراحی و ارائه اپلیکیشن های حوزه سلامت می تواند ضمن تسهیل فعالیت متخصصین جامعه پزشکی، زمینه دسترسی بدنه جامعه به دانش روز حوزه پزشکی را فراهم کرده و به نحوه چشمگیری بر سلامت عمومی تاثیرگذار باشد. از این رو طراحی اپلیکیشن های تخصصی و عمومی با محوریت حوزه سلامت از اولویت های شرکت نیماد است.

ابزارک های پزشکی

در دنیای امروز تلاش در جهت ساخت تجهیزات پزشکی مقرون به صرفه و قابل استفاده برای عموم جامعه، یک سیاست استراتژیک محسوب می شود. از این رو یکی از زمینه های فعالیت نیماد ساخت ابزارک های حوزه سلامت بویژه برای کشورهای در حال توسعه است تا ضمن بکارگیری فناوری های نوین جهت تولید محصولات با کیفیت، هزینه تولید و به تبع آن قیمت فروش محصول را کاهش دهد و به این ترتیب زمینه را برای دسترسی شهروندان کشورهای کمتربرخوردار به تجهیزات پزشکی مبتنی بر خودمراقبتی فراهم آورد.

محصولات