نیماد

معرفی "کتاب در مسیر کارآفرینی"

در مورد مراحل کارآفرینی یا چگونگی تاسیس یک شرکت، منابع متعددی وجود دارد. با این حال منابع چندانی به مقدمات ورود به کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار، نپرداخته اند. شرکت نیماد با علم به این موضوع و در راستای خدمت به اکوسیستم کارآفرینی کشور کتاب Generate Your Business Idea از انتشارات سازمان بین المللی کار را با عنوان “در مسیر کارآفرینی” به فارسی ترجمه و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می دهد. امیدواریم این گام کوچک در کنار انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان، منجر به تاثیرات و تغییرات بزرگ و مثبتی برای کشورمان گردد.

اگر می پسندید به دوستان خود معرفی کنید