نیماد

"چگونه کسب و کار خود را راه اندازی کنیم؟"

زندگی در یک کشور در حال توسعه با چالش های متعددی روبروست. گرچه حل مسائل کلان در حیطه اختیارات و تصمیمات یک شهروند به تنهایی نیست با این حال راه اندازی کسب و کار و در حقیقت توسعه بخش خصوصی، گامی عینی در جهت تقویت جامعه و نقش آفرینی ایشان در تصمیم گیری های کلان است. ️شرکت نیماد با علم به این موضوع و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، یکی دیگر از کتب سازمان بین المللی کار را با عنوان “چگونه کسب و کار خود را راه انداری کنیم؟” ترجمه و به صورت رایگان در اختیار عموم هموطنان قرار می دهد.