نیماد

اسکنر تهیه اسلاید دیجیتال از نمونه های میکروسکوپی

استفاده از میکروسکوپ میان متخصصین آزمایشگاهی امری رایج است با این حال کارکردن با این ابزار مهم تشخیصی چالش هایی را هم به همراه دارد که شاید مهم ترین آن ها خستگی ناشی از بررسی تعداد زیادی نمونه باشد. حال دستگاه مستقلی را در نظر بگیرید که بتواند از لام های میکروسکوپی عکس و فیلم تهیه نماید. از طرفی متخصصین آزمایشگاهی بتوانند از طریق گوشی های هوشمند یا تبلت خود، تصاویر و فیلم های هر نمونه را برای همکارانشان در سراسر کشور یا جهان به اشتراک بگذارند. شرکت نیماد با علم به این موضوع ضمن ساخت نمونه اولیه اسکنر تهیه لام دیجیتال، در نظر دارد نمونه صنعتی آن را طراحی و تولید نماید. از این رو اگر تمایل دارید از این طرح پشتیبانی کنید(اعم از ریالی یا غیرریالی)، می توانید از طرق زیر اقدام فرمایید.  

[ErimaZarinpalDonate]