دانلود رایگان کتاب “در مسیر کارآفرینی”

دانلود رایگان کتاب معرفی “کتاب در مسیر کارآفرینی” در مورد مراحل کارآفرینی یا چگونگی تاسیس یک شرکت، منابع متعددی وجود دارد. با این حال منابع چندانی به مقدمات ورود به کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار، نپرداخته اند. شرکت نیماد با علم به این موضوع و در راستای خدمت به اکوسیستم کارآفرینی کشور کتاب […]

دانلود رایگان کتاب “در مسیر کارآفرینی” بیشتر بخوانید »