وبینار کارآفرینی یا کارمندی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سپهر ساغری

وبینار کارآفرینی یا کارمندی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

وبینار آموزشی”کارآفرینی یا کارمندی” وبینار”کارآفرینی یا کارمندی” به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دی ماه 1399 برگزار شد. در این وبینار ضمن اشاره به چیستی کارآفرینی به ضرورت و ملزومات آن پرداخته شده است. اگر می پسندید به دوستان خود معرفی کنید          

وبینار کارآفرینی یا کارمندی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیشتر بخوانید »