وبینار آموزشی کارآفرینی سلامت؛ به میزبانی موسسه آموزش عالی وارستگان

وبینار آموزشی کارآفرینی سلامت با عنوان “در جستجوی سلامتی” وبینار حاضر به دعوت موسسه آموزش عالی وارستگان مشهد پیرامون چیستی و مراحل کارآفرینی سلامت در آبان 1400 برگزار شده است. اگر می پسندید به دوستان خود معرفی کنید